Η εταιρία μας στη 2η Έκθεση Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου

Η εταιρία dafi-dafi αναγνωρίζοντας την προσφορά των Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης, συμμετείχε στη 2η κλαδική Πανελλήνια Έκθεση που διεξήχθη στις 27-28 & 29 Οκτωβρίου 2012 στο Εκθεσιακό Κέντρο Ε.Κ.Ε.Π. στη Μεταμόρφωση.

Η ευελιξία της επιχείρησης μας και οι δυνατότητες της, στις ειδικές κατασκευές και στα πρωτοποριακά σχέδια, μας έδωσαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους συνεργάτες μας αλλά και με τους νέους συνεργάτες μας, καθώς και να συζητήσουμε τον τρόπο που η τεχνογνωσία μας και οι καινοτόμες λύσεις βρίσκουν εφαρμογή.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!